Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi Malta Ağ Toplantısı

Avrupa Komisyonu; EDEN (European Destination of Excellence) projesi ile Avrupa turist destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine ve değerlerine dikkat çekmeyi, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu proje, ülkemizde Bakanlığımız Proje Koordinasyon Merkezi tarafından uygulanan program çerçevesinde düzenlenen yarışmalar vesilesiyle yürütülmektedir.
 
Projenin, yukarıda değinilen amaçlara ulaşabilmesi yolunda karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılması ve deneyimlerin paylaşılması yöntemiyle ilerleme sağlanması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 6-7 Nisan tarihlerinde Malta'da Eden Ağı Toplantısı düzenlenecektir. Komisyon tarafından gönderilen elektronik posta iletisi ile 1 Ulusal Destinasyon temsilcisi, 1 Eden Fahri Büyükelçisi ve 1 Proje Görevlisi, masrafları Avrupa Komisyonu tarafından karşılanmak üzere davet edilmiş, bu kapsamda 2008 yılı Edirne, 2009 yılı Kars ve 2010 yılı Bitlis Ulusal Destinasyonlarına, yabancı dil ile görüş bildirebilecek, konuya hakim destinasyon temsilcilerinin bildirilmesini konu alan yazılar yazılmıştır.